Certifikát ISO

 

Našim zámerom je neustále zkvalitňovať naše služby s cieľom vytvoriť pre klientov miesto, kde nájdu pocit istoty a domova, či už sú to dospelí klienti Zariadenia núdzového bývania a Útulku alebo detskí klienti Centra pre deti a rodiny Magrarétka.  Pre všetkých chceme zabezpečiť, čo najlepšie podmienky počas pobytu v našich zariadeniach. Kvalitu našich služieb sme sa rozhodli deklarovať certifikáciou nami poskytovaných služieb. S týmto cieľom sme pripravili a úspešne cerfitikovali systém manažérstva kvality.

KV Certifikát SK Za dôstojný život

 

 

 

Kontakt

Za dôstojný život Vajanského 71
984 01 Lučenec

IČO 37817388
DIČ 2021575094
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte Útulok (COR):
047/43 31 566
0948 341 751
cor@dostojnyzivot.sk


OZ ,,Za dôstojný život"
Centrum pre deti a rodiny
047/43 22 384
ozdostojnyzivot@gmail.com