informácie pre klientov COR

OZNAM "pre klientov ÚTULKU":
predĺženia zmlúv (tzv. dodatky) k zmluve o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení "Centrum pre očana a rodinu" (Útulok), sú vydávané vždy 4. deň v mesiaci. V prípade, že 4. deň pripadá na víkend, resp. sviatok, dodatky sú vydávané až v nasledovný pracovný deň. 
 

Kontakt

Za dôstojný život Vajanského 71
984 01 Lučenec

IČO 37817388
DIČ 2021575094
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte Útulok (COR):
047/43 31 566
0948 341 751
cor@dostojnyzivot.sk


OZ ,,Za dôstojný život"
Centrum pre deti a rodiny
047/43 22 384
ozdostojnyzivot@gmail.com