COVID 19 - Krízový plán

 
Na základe výzvy MPSVR SR, ktoré určilo OZ ,,Za dôstojný život" ako subjekt hospodárskej mobilizácie (ďalej len „SHM“) v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení státu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hospodárskej mobilizácii“) na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona o hospodárskej mobilizácii, máme povinnosť zverejniť krízový plán organizácie OZ ,,Za dôstojný život".
 
 

Kontakt

Za dôstojný život Vajanského 71
984 01 Lučenec

IČO 37817388
DIČ 2021575094
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte Útulok (COR):
047/43 31 566
0948 341 751
cor@dostojnyzivot.sk


OZ ,,Za dôstojný život"
Centrum pre deti a rodiny
047/43 22 384
ozdostojnyzivot@gmail.com