COVID-19 (KORONA VÍRUS)

Postupy a opatrenia pre prijímateľov sociálnych služieb "Centrum pre občana a rodinu" - Útulok, pre účel ochrany zdravia pred vírusovým ochorením COVID-19.

Krízová linka pomoci

Chceli by sme Vám dať do pozornosti novovzniknutú špecializovanú COVID-19 KRÍZOVÚ LINKU POMOCI pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú okamžitú psychologickú pomoc v krízovej situácii, do ktorej sa dostávajú vplyvom korona vírusu. Krízová linka pomoci poskytuje anonymnú, bezplatnú, NONSTOP psychologickú pomoc prostredníctvom chatu, e-mailu, video poradenstva a telefonického poradenstva na bezplatnom telefónnom čísle 0800 500 333 pre všetkých ľudí, ktorí sa ocitli v krízových situáciách v súvislosti s pandémiou COVID-19. Všetky informácie o Krízovej linke pomoci nájdete na jej webe www.krizovalinkapomoci.skKrízová linka pomoci je projektom občianskeho združenia IPčko. Na Krízovej linke pracuje 78 odborne vyškolených psychológov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov, ako aj pár výnimočných študentov týchto odborov pod expertnou supervíziou.

 
 
AKO SI SPRÁVNE DEZINFIKOVAŤ RUKY, TAK ABY SME SA CHRÁNILI PRED ŠÍRENÍM KORONA-VÍRUSU?
 
Ako správne nosiť ochranné tvárové rúško? 
 
 

Kontakt

Za dôstojný život Vajanského 71
984 01 Lučenec

IČO 37817388
DIČ 2021575094
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte Útulok (COR):
047/43 31 566
0948 341 751
cor@dostojnyzivot.sk


OZ ,,Za dôstojný život"
Centrum pre deti a rodiny
047/43 22 384
ozdostojnyzivot@gmail.com