Výročná správa s EON

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2019.

 

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2018.

 

 

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2017.

 

  

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2016.

 

  

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2015.

 

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2014.

  

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2013.

 

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2012.

Výročná správa OZ "Za dôstojný život" za rok 2011.

 

 

Kontakt

Za dôstojný život Vajanského 71
984 01 Lučenec

IČO 37817388
DIČ 2021575094
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte Útulok (COR):
047/43 31 566
0948 341 751
cor@dostojnyzivot.sk


OZ ,,Za dôstojný život"
Centrum pre deti a rodiny
047/43 22 384
ozdostojnyzivot@gmail.com