Pomôžte nám pomáhať

My v našej organizácii pomáhame od svojho vzniku sociálne slabým obyvateľom, najmä klientom našich zariadení. Okrem zákonných povinností, ktoré vyplývajú z prevádzkovania zariadení sociálnych služieb, sa snažíme našim klientom zabezpečiť formou sponzorských darov potraviny, oblečenie, obuv a ďalšie veci osobnej spotreby. Preto privítame každú pomoc od širokej verejnosti alebo podnikateľských subjektov vo forme materiálnej pomoci.

 

Aktivity a činnosť našej organizácie môžete tiež podporiť finančnou čiastkou na číslo účtu: 4442789/5200.

 

ĎAKUJEME 

 

 

Kontakt

Za dôstojný život Vajanského 71
984 01 Lučenec

IČO 37817388
DIČ 2021575094
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte Útulok (COR):
047/43 31 566
0948 341 751
cor@dostojnyzivot.sk


OZ ,,Za dôstojný život"
Centrum pre deti a rodiny
047/43 22 384
ozdostojnyzivot@gmail.com